Dziwne życie Jerzego Feliksa Szymańskiego

Nowość
Ocena:
  • Obecnie 5 na 5 gwiazdek.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
5

Dziękujemy za głos!

Już oceniałeś tą stronę, możesz oddać głos tylko raz!

Twoja ocena została zmieniona, dziękujemy za oddany głos!

Zaloguj się lub utwórz nowe konto aby ocenić tą stronę.

Dziwne życie Jerzego Feliksa Szymańskiego

W historii Polski, zwłaszcza tej dwudziestowiecznej, zazwyczaj interesujemy się albo losami bezdyskusyjnych bohaterów, podążających przez całe życie w „postawie wyprostowanej”, albo bezdyskusyjnych zdrajców, w porównaniu z którymi ci pierwsi lśnią jeszcze mocniej. Rzadko zastanawiamy się, co z losami ludzi, którzy przysłużyli się „sprawie polskiej” w czasie II wojny światowej, ale, z różnych względów, po wojnie weszli w układ z komunistycznymi władzami. Czy ich biografie powinny być zapomniane jako mniej interesujące niż łatwi do ocenienia bohaterzy i zdrajcy? Lektura Losów skoczka, czyli wspomnień Jerzego Feliksa Szymańskiego - oficera Wojska Polskiego, szkoleniowca cichociemnych i współpracownika bezpieki - może zmienić nasze spojrzenie na życiorysy ludzi sytuujących się w „szarej strefie”.

Przed wojną

Szymański urodził się w 1909 r. w Chocimiu należącym wówczas co Cesarstwa Rosyjskiego. Mimo iż jego młodość przypadła na burzliwe czasy niestabilności Rosji (wojna domowa, wojna polsko-bolszewicka), to właśnie okres spędzony w Imperium sprawił, że przez całe życie Szymański będzie podkreślał ważność związku między Polską a Rosją. Po śmierci ojca, Feliksa, w 1919 r. osamotniona matka Szymańskiego decyduje, że jej syn będzie uczył się w dopiero co niepodległej Polsce. Przez swój trudny charakter chłopiec często zmieniał szkoły. Podczas nauki w Łomży Szymański działał w Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej, co do spółki z wpływem, jaki wywarli na chłopca jego wujkowie-antypiłsudczycy zaważyło na jego światopoglądzie.

Po ukończeniu studiów historycznych w Bukareszcie w 1931 r., Szymański wstępuje do Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu, wtedy też uzyskuje polskie obywatelstwo. Szymański nie jest dobrze oceniany przez przełożonych - chociaż nie zachowały się sporządzane przez nich dane personalne, to znaczące jest to, że awansuje on na stopień porucznika dopiero w 1938 roku.

Czas wojny

Agresja niemiecka zastaje Szymańskiego w Modlinie, na kursie minerskim. Bierze udział w kampanii wrześniowej, a pod koniec pierwszego miesiąca wojny podejmuje decyzję o przedostaniu się do Francji, gdzie rozpoczęto formowanie polskiego wojska. Generał Sikorski czyni Szymańskiego swoim emisariuszem w Polsce, ma on orientować się w nastrojach wśród działaczy politycznych w kraju. Trzy wyjazdy do Polski związały go ze Związkiem Walki Zbrojnej, czyli przyszłą Armią Krajową. Przełożony Szymańskiego, płk Rowecki, wysoko oceniał jego pracę, krytykował go jednak za gadulstwo i robienie szumu wokół swojej osoby podczas pobytu w Warszawie.

Po kapitulacji Francji w 1940 r. wraz z polskim wojskiem ucieka do Wielkiej Brytanii. W Szkocji bierze udział w przygotowywaniu wojsk spadochronowych oraz w organizowaniu szkoleń cichociemnych (tworzy instrukcje taktyczne dla dowódców oddziałów dywersyjnych oraz opisuje schemat organizacji niemieckiej policji w Generalnym Gubernatorstwie). Trudny charakter Szymańskiego oraz ostrość formułowanych przez niego sądów nie przysparzają mu przyjaciół. W 1943 r. podczas pobytu w Iraku wśród żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie Szymański „ubolewa nad rozkładem wewnętrznym Rządu [londyńskiego], jego bezczynnością i niezdolnością do prowadzenia interesów polskich” (s. 21), o czym dowiaduje się delegat rządu, Stanisław Kot. Sfrustrowany i zniecierpliwiony Szymański zgłasza się do przerzutu spadochronowego do kraju i ląduje w Polsce 17 kwietnia 1944 roku. Niewiele wiadomo o jego udziale w powstaniu warszawskim - niewątpliwie Szymański włączył się do organizowania oporu wkrótce po wybuchu walk, współorganizował dowództwo Podobwodu Śródmieście Południowe. Po klęsce powstania trafia do niemieckiej niewoli, z której - po wielu perypetiach - ucieka w marcu 1945 roku. 

Po wojnie

Szymański zostaje zdemobilizowany w 1949 roku. Dalej mieszka w Wielkiej Brytanii, angażuje się w działania Polskiego Instytutu Historycznego, ale stopniowo popada w konflikt z emigracją niepodległościową. Krytykuje wojskowych i działaczy politycznych za jednoznaczne potępianie komunistycznych władz w Polsce, życie mitem II Rzeczpospolitej. W kwietniu 1951 r. podaje się do dymisji, jako powód podając niechęć do współpracy z Generałem Andersem, którego uważał za sprawcę tragicznej śmierci Sikorskiego. Pracuje w hucie szkła, firmie ochroniarskiej, redakcji gazety i w różnych firmach handlowych.

Od połowy lat 60. zaczynają się kontakty Szymańskiego z PRL-em. W grudniu 1965 r. wyjeżdża do Polski na świąteczne spotkanie cichociemnych organizowane przez Związek Bojowników o Wolność i Demokrację. Impreza miała na celu pokazanie, że bohaterzy wojenni legitymizują nowe władze. Mający za sobą karierę w wywiadzie Szymański musiał być świadom tego, w czym bierze udział. W 1971 r. zostaje zwerbowany do współpracy z SB, działa pod kryptonimem „Bober”. Obok chęci wsparcia PRL-owskich władz, Szymańskiemu zależało również na kwestiach finansowych. Ma rozpracowywać „wrogie środowiska emigracyjne w Wielkiej Brytanii” (s. 27) oraz śledzić kontakty między opozycją w kraju a emigracją oraz wywiadami państw zachodnich. Szymański służy na tyle ochoczo, że w krótkim czasie bezpieka przydziela mu prowadzenie zadań „dezinformacyjnych i inspiracyjnych” wśród emigracji: ma m.in. informować działaczy emigracyjnych o rzekomych rozbieżnościach między różnymi kręgami opozycyjnymi oraz nieakceptowaniu przez społeczeństwo opozycji.

14 listopada 1978 r. w londyńskim czasopiśmie „Orzeł Biały” ukazuje się artykuł Cichociemni w życiu i pieśni, w którym Szymański zostaje zdekonspirowany jako współpracownik SB. Oznacza to faktyczny koniec jego agenturalnej działalności. Pod koniec 1983 r. Szymańskiemu udaje się nawiązać kontakt z departamentem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zajmującym się zwalczaniem opozycji. Współpraca trwała z przerwami aż do 1989 roku.

***

Lektura Losów skoczka wprawia w konsternację. Wspomnienia Szymańskiego tworzą obraz człowieka pełnego wad i sprzeczności. Autor raczej pomija to, czym zajmował się jako agent „Bober”, ale często powołuje się na maksymę Talleyranda („polityka jest sztuką rzeczy możliwych”), która według niego tłumaczy „zdroworozsądkowe” uznanie prawomocności PRL-owskich władz oraz współpracę z nimi. Jednocześnie Szymański przedstawia się we wspomnieniach jako osoba wspierająca część krajowej opozycji, podkreśla swoje uznanie dla Adama Michnika, co - jak wiemy ze wstępu dr. hab. Tadeusza Pawła Rutkowskiego - nie przeszkadzało mu w agenturalnej działalności wymierzonej w KOR i Solidarność. Rzekome kierowanie się w życiu racjonalnością w przypadku Szymańskiego łączyło się również z wiarą w absurdalne hipotezy dotyczące zamachu na Generała Sikorskiego, np. w tę, że Anglicy porąbali Naczelnego Wodza siekierami.

Zasługująca na potępienie współpraca z bezpieką wydaje się jednak konsekwencją dojmującej samotności Szymańskiego. Skłócenie z emigracją londyńską, tragiczna śmierć córki w 1973 r., wieloletnia choroba żony (zakończona jej śmiercią w 1983 r.) oraz praca niemająca związku z działalnością patriotyczną sprawiły, że bardzo zależało mu na zaangażowaniu się w coś, na byciu przydatnym. Takie empatyczne, ale nie usprawiedliwiające go, spojrzenie na postać Szymańskiego umożliwia zobaczenie w nim człowieka, który doświadczył historii XX w., a nie bohatera lub zdrajcy.

Przeczytaj także

Polecane wydarzenia

Polecane recenzje


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej Zamknij