Recenzja Poradnictwa psychologicznego pod red. Cz. Czabały i S. Kluczyńskiej

Nowość
Ocena:
  • Obecnie 5 na 5 gwiazdek.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
5

Dziękujemy za głos!

Już oceniałeś tą stronę, możesz oddać głos tylko raz!

Twoja ocena została zmieniona, dziękujemy za oddany głos!

Zaloguj się lub utwórz nowe konto aby ocenić tą stronę.

Recenzja Poradnictwa psychologicznego pod red. Cz. Czabały i S. Kluczyńskiej

Poradnictwo psychologiczne pod redakcją Czesława Czabały i Sylwii Kluczyńskiej stanowi kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu poradnictwa psychologicznego dla psychologów oraz studentów psychologii.

Wiele publikacji, które zawierają w tytule obok terapii także poradnictwo, opisuje teorię i praktykę pomocy dla osób z zaburzeniami, odwołując się w ten sposób tylko do oddziaływań terapeutycznych. Omawiana publikacja wyjaśnia istotę i specyfikę poradnictwa – przedstawia poradnictwo przede wszystkim jako formę pomocy odmiennej od psychoterapii. Jest to odwołanie do definicji poradnictwa Heleny Sęk, która ujmuje je jako „formę pomocy oferowaną osobom zdrowym, doświadczającym problemów życiowych, trudności przystosowawczych i kryzysów rozwojowych”. Poradnictwo w odróżnieniu od psychoterapii jest przeznaczone dla osób niewykazujących zaburzeń zdrowia psychicznego, ale doświadczających różnych trudności w realizacji zadań rozwojowych tzn. własnych potrzeb i zadań związanych z wiekiem i pełnioną rolą społeczną.

Poradnictwo psychologiczne to monografia, która dla psychologów-praktyków może stanowić materiał do weryfikacji własnej pracy, a dla studentów psychologii i osób rozpoczynających pracę zawodową cenne i umożliwiające przygotowanie do pracy w obszarze poradnictwa przypomnienie wiedzy z zakresu m.in. psychologii rozwojowej i klinicznej.

Czytelnik znajdzie tu informacje na temat celu oraz przebiegu poradnictwa, metod pracy wykorzystywanych w poradnictwie, charakterystykę specyfiki problematyki określonych grup osób korzystających z poradnictwa (dzieci, młodzież, dorośli, osoby starsze, pary, rodziny, chorzy somatycznie, osoby z niepełnosprawnościami), umiejętności przydatnych w poradnictwie, możliwych dylematów i trudności po stronie psychologa, a także aspektów etycznych poradnictwa.

Dwa pierwsze rozdziały stanowią wprowadzenie do tematyki poradnictwa. Pierwszy z nich poświęcony został rozumieniu pracy w poradnictwie z uwzględnieniem tematyki kryzysów rozwojowych oraz zmian potrzebnych do poradzenia sobie z trudnościami. Zaprezentowane tu zostały właściwości procesu poradnictwa, omówiono również wiedzę i umiejętności potrzebne osobom pracującym w poradnictwie, a także problemy etyczne z nią związane. Drugi rozdział prezentuje psychologiczne i społeczne uwarunkowania trudności związanych z realizacją zadań rozwojowych.

Kolejne cztery rozdziały poświęcone zostały tematyce specyfiki poradnictwa prowadzonego dla poszczególnych grup wiekowych. Czytelnik odnajdzie tutaj informacje na temat poradnictwa dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, adolescentów i ich rodziców oraz osób w okresie średniej i późnej dorosłości.

Następne rozdziały monografii zwracają uwagę na tematykę poradnictwa par, rodzin, osób z niepełnosprawnościami, chorych somatycznie, a także osób z poważnymi zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

Dużym plusem pozycji pod redakcją Czesława Czabały i Sylwii Kluczyńskiej jest kompozycja książki – ze wskazaniem na sposób, w jaki uporządkowany został każdy z jej rozdziałów – tak zorganizowana struktura tekstu ułatwia przyswojenie przekazywanych treści. Nie tylko wprowadzający rozdział, lecz także każdy kolejny rozpoczyna się krótkim przedstawieniem tego, co zostanie w nim omówione. W kolejnych częściach publikacji czytelnik odnajdzie krótką charakterystykę zadań rozwojowych dla danego etapu, możliwych trudności w ich realizacji oraz podstawowych metod pomocy. Autorzy poszczególnych rozdziałów pracy w wartościowy sposób łączą wiedzę teoretyczną z wiedzą praktyczną. W wielu miejscach podkreślają różnice między poradnictwem a psychoterapią – odwołują się przy tym także do konkretnych przykładów zgłaszanych trudności, przypadków i podejmowanych wobec nich interwencji w obu różnicowanych formach pomocy. Dla każdej z omówionych w książce grup klientów odbiorca odnajdzie przydatne, wynikające z teorii i doświadczeń, wskazówki do pracy, rodzaje interwencji wraz z wybranymi ćwiczeniami i przykładowymi ich zastosowaniami.

Jak wiele tekstów, których celem jest syntetyczne przedstawienie jakiegoś szerokiego zagadnienia, publikacja nie skupia się na dokładnym, wnikliwym omówieniu każdego z poruszonych aspektów poradnictwa, ale w sposób syntetyczny porusza możliwie wiele cennych kwestii teoretycznych i praktycznych dotyczących omawianego obszaru i, co należy podkreślić, nie dokonuje owej syntezy w sposób schematyczny, ale przez zręczne uwypuklenie najistotniejszych kwestii, podkreśla także rolę zindywidualizowanego podejścia w pracy psychologa. Czytelnik zainteresowany pogłębieniem określonych zagadnień znajdzie w pracy liczne odniesienia do źródeł, które omawiają  te zagadnienia w sposób bardziej szczegółowy. Dodatkowo zakończenie każdego rozdziału wzbogacone zostało o pytania sprawdzające oraz wskazanie problemów do dyskusji. Publikacja nie pomija również kwestii dylematów i problemów jakie mogą pojawić się po stronie psychologa w pracy z danym klientem.

– Joanna Mordawska, Strefa Psychologii

Przeczytaj także

Polecane wydarzenia

Polecane recenzje


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej Zamknij